Numirea în funcții superioare a polițiștilor

0
663

În data de 16.11.2023, I.G.P.R. a transmis adresa nr. 440952, prin care se demarează activitățile de numire a polițiștilor în funcții superioare, atât pentru personalul din cadrul aparatului central al I.G.P.R, cât și pentru personalul din structurile teritoriale, sau cum este cunoscută mai popular, “promovări”.

Pentru a face obiectul numirii în funcții superioare, șeful nemijlocit al polițistului trebuie să întocmească o notă de fundamentare, notă ce conține justificarea propunerii, prin prisma analizei activității polițistului. Această notă va fi avizată de șefii ierarhici și aprobată de șeful unității (sau, după caz, persoana cu competențe de gestionare a resurselor umane).

Ulterior aprobării, nota de fundamentare va ajunge la structura de resurse umane, în vederea emiterii actului administrativ (dispoziția). Numirea în funcția superioară își produce efectul odată cu data intrării în vigoare a dispoziției.

În cazul structurilor unde este încadrat personal aflat în competența de numire a inspectorului general, notele de fundamentare se vor înainta Direcției Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române până la data de 08.12.2023, pentru a putea include și personalul care face obiectul avansărilor înainte de îndeplinirea stagiului minim în gradul profesional (la 01.12.2023). Actele administrative vor fi emise, conform adresei menționate la începute, până la sfârșitul anului curent.

Facem precizarea că, în conformitate cu legislația în vigoare, trecerea într-o funcție superioară și nivelul funcției în care este numit polițistul reprezintă o alegere a șefului nemijlocit și nu o obligație. Promovarea polițistului rămâne așadar, strict legal, un aspect ce ține de oportunitatea subiectivă a șefului nemijlocit, după avizul șefului direct și al șefului cu competența de a emite dispoziții de numire.

Art. 22, alin. (4) din legea 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, precizează că polițiștii se încadrează în funcții de execuție prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte față de cele pe care le au.

Nu pot face obiectul trecerii în funcția superioară cei aflați în perioada de tutelă ori cei numiți deja în funcția maximă posibilă, conform funcției prevăzute la poziția respectivă din statul de organizare.

1. Cele trei trepte fac referire la trepte de GRAD.

Astfel, în cazul structurilor teritoriale ale Poliției Române, cu excepția structurilor subordonate nemijlocit Inspectoratului General al Poliției Române și a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, se aplică următoarele principii:

Subinspectorul poate fi numit în funcții prevăzute cu gradul de subinspector de poliție, inspector de poliție, inspector principal de poliție sau subcomisar de poliție.

Inspectorul de poliție poate fi numit în funcții prevăzute cu gradul de inspector de poliție, inspector principal de poliție, subcomisar de poliție sau comisar de poliție.

Inspectorul principal de poliție poate fi numit în funcții prevăzute cu gradul de inspector principal de poliție, subcomisar de poliție, comisar de poliție sau comisar-șef de poliție.

Agentul de poliție poate fi promovat în orice funcție, până la maximum funcției prevăzute la poziția respectivă din statul de organizare (agent IV, agent III, agent II, agent I, agent principal, ajutor șef post, după caz).

2. Limita maximă pentru funcțiile de execuție este prevăzută de actele normative în vigoare, pentru personalul încadrat în structurile menționate la punctul 1, astfel:

Agent (toate cele cinci) – agent principal

Ofițer IV – subinspector

Ofițer III – inspector

Ofițer II – inspector principal

Ofițer 1 – subcomisar

Ofițer principal III – comisar

Ofițer principal II – comisar

Ofițer principal I – comisar

Ofițer specialist III – comisar

Ofițer specialist II – comisar

Ofițer specialist I – comisar-șef

Reiterăm, pentru buna informare, că legislația în vigoare nu prevede posibilitatea “promovării pe maximum trei trepte de funcție” (de exemplu de la ofițer III la maximum ofițer principal III sau, de la agent IV la maximum agent I), ci pe funcții PREVĂZUTE CU GRADE CU CEL MULT TREI TREPTE față de cele pe care le au. Funcția PREVĂZUTĂ pentru fiecare polițist (așa-zisul “maxim”) este cea care apare în fișa postului.

Sursa foto cariera.biz

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here