La data de 31.05.2024, art. 128 alin. (2) din Codul Muncii a fost modificat prin Legea 161/2024, astfel:

             „Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează, precum şi persoana singură din familia monoparentală nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

            Potrivit Notei de fundamentare a Legii 161/2024, includerea persoanei singure din familia monoparentală în categoria persoanelor care pot refuza munca de noapte nu urmăreşte acordarea unui beneficiu suplimentar angajatului ci urmăreşte interesul superior al copilului ce ar putea fi afectat în situaţia în care singurul părinte ce îl are în îngrijire prestează muncă de noapte.

            Analizând incidenţa acestui drept asupra raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti, sunt relevante următoarele prevederi legale:

          Cap. I – Legislaţia specială, derogatoare de la dreptul comun

            Potrivit art. 39 alin. 1 – 2 din Lg. 360/2002, privind Statutul poliţiştilor :

            “(1) Durata programului de lucru al polițistului este de 8 ore pe zi și 5 zile pe săptămână, stabilită astfel încât să se asigure continuitatea serviciului polițienesc și refacerea capacității de muncă, în condițiile prevăzute de lege.”

            “(2) Programul de lucru, formele de organizare a acestuia și acordarea repausului săptămânal se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, după consultarea Corpului Național al Polițiștilor.”

            Potrivit art. 15 alin. 3 din Ordinul MAI nr. 577/2008 privind programul de lucru al poliţiştilor, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal :

            “(3) Munca suplimentară şi munca de noapte sunt prestate de către poliţişti în limitele şi cu drepturile compensatorii prevăzute de lege.”

            Cap. II – Legislaţie generală, de drept comun

            Potrivit Codului Muncii, aprobat prin Lg. 53/2003:

            Art. 1 alin. (2) „Prezentul cod se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii.”

            Art. 278 alin. (2) „Prevederile prezentului cod se aplică cu titlu de drept comun şi acelor raporturi juridice de muncă neîntemeiate pe un contract individual de muncă, în măsura în care reglementările speciale nu sunt complete şi aplicarea lor nu este incompatibilă cu specificul raporturilor de muncă respective.”

            Din interpretarea sistemică a celor precitate este evident că prevederile art. 128 alin. 2 din Codul muncii sunt aplicabile şi funcţionarilor publici cu statut special, astfel, colegele aflate în primele trei situaţii (gravide, lăuze sau care alăptează) precum şi colegii sau colegele aflaţi în situaţia unei familii monoparentale, pot refuza, în mod legal, planificarea / munca în ture de noapte !  

            Prim-vicepreşedinte S.P.R. Diamantul – ANDREI Marius

sursa foto: https://tikaboo.ro/5-semne-ca-esti-o-mama-extraordinara-potrivit-psihologilor/

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here