Avansări în Poliția Română cu ocazia Zilei Naționale a României

0
2256

Azi, la orele 17:00, I.G.P.R. comunica structurilor teritoriale demararea procedurilor de recompensare a polițiștilor, pentru merite excepționale, prin avansarea înainte de termen în gradul profesional următor, cu prilejul zilei de 1 Decembrie – Ziua Națională a României.

La nivelul fiecărei unități, au fost repartizați indicatorii în limita cărora se poate acorda această formă de recompensă.

În acest scop, personalul cu funcții de conducere urmează să întocmească note de fundamentare, în care vor argumenta meritele excepționale ale polițiștilor din subordine, pe care îi propun pentru avansarea înainte de termen. De asemenea, este necesară realizarea evaluării de serviciu pentru aceștia, pentru perioada de referință 01.01.2023-24.11.2023.

Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile legale, avansarea poliţistului înaintea împlinirii stagiului minim, pentru merite excepţionale, se face doar dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a îndeplinit jumătate din stagiul minim al gradului profesional pe care îl deţine;

b) este apreciat în această perioadă cu calificativul de cel puţin “bine”;

c) postul pe care este încadrat în statul de organizare este prevăzut cu grad profesional superior celui pe care îl deţine;

d) a absolvit studiile sau/şi cursurile prevăzute de lege.

În privința condiției de la punctul d), cele mai des întâlnite situații în care se pune problema îndeplinirii acesteia este în situația avansării în gradele de comisar-şef de poliţie, subcomisar de poliţie sau agent-şef de poliţie, care pot fi obținute în urma absolvirii unui curs de capacitate profesională. Legea instituie totuși o excepție de la obligativitatea îndeplinirii acesteia, în cazul ofițerilor de poliție care au absolvit un curs postuniversitar, un program universitar de master sau care a dobândit titlul ştiinţific de doctor în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcţiei de bază respectiv în cazul agenților de poliție care au absolvit studii superioare.

Pentru obiectivitate și transparență în activitatea amintită, la nivelul unităților se vor discuta toate propunerile formulate într-o ședință de conducere, sens în care vor fi invitați și reprezentanții organizațiilor sindicale și profesionale. Ulterior, pentru a se emite dispozițiile de avansare în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, se vor efectua demersuri pentru efectuarea verificărilor de integritate profesională de către structura de specialitate.

Remarcăm încă de pe acum timpul restrâns în efectuarea tuturor demersurilor necesare, având în vedere activitățile subsecvente procedurii de avansare înaintate de termen, data limită pentru transmiterea situației nominale a propunerilor fiind 27.11.2023 (ora 10:00 pentru structurile subordonate nemijlocit I.G.P.R respectiv 16:00, pentru structurile teritoriale).

Sursa foto : mediafax.ro, alba24.ro

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here