Dezbatere publică pe tema statutului polițistului și a resurselor umane

0
2129

Azi, 11.10.2022, organizația noastră sindicală a participat la dezbaterea publică pe tema proiectelor Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne.

Ședința a fost prezidată de chestorul de poliție Minoiu Valentin, în calitate de împuternicit șef al Direcției Generale Management Resurse Umane din M.A.I.

La ședință au mai participat reprezentanții altor formațiuni sindicale, precum și o polițistă, care în prezent urmează cursurile masteratului profesional organizat în premieră anul acesta de către Academia de Poliție “A.I. Cuza” București.

În cadrul ședinței de dezbatere, am susținut acordarea gradului profesional absolvenților masteratului profesional, astfel încât să fie valorificată vechimea în MAI, în mod similar absolvenților Academiei de Poliție, la forma de învățământ “Frecvență Redusă” sau celor care au promovat concursurile de trecere din corpul agenților în corpul agenților. De asemenea, am punctat importanța reglementării corecte a acestui aspect, ținând cont că art. 21, alin. (5) din Legea 360/2002 privind Statutul polițistului a fost declarat parţial neconstituţional de către Curtea Constituțională a României, conform deciziei publicate în Monitorul Oficial în 07.06.2021.

Mai mult, am propus și susținut eliminarea perioadei de 5 ani în care absolvenților masteratului profesional (care pe perioada cursurilor au avut calitatea de agenți de poliție) nu li se pot modifica raporturile de serviciu, având în vedere că, pe de o parte, există astfel de restricții mult mai mici, în cazul absolvenților de masterat profesional (1 an, dacă nu sunt agenți de poliție), celor încadrați direct/reîncadrați (2 ani) sau deloc (în situația trecerii în corpul ofițerilor prin concurs), iar pe de altă parte, trebuie urmărit interesul superior al copilului, în contextul în care majoritatea polițiștilor admiși au cel puțin un copil minor, fie într-o familie monoparentală, fie împreună cu soțul/soția, stabiliți pe raza județului unității de recrutare.

Analizând și implicațiile umane privind familia polițistului, anterior menționate, precum și cele privind acordarea compensaţia lunară pentru chirie pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe (polițistul a făcut un angajament de lungă durată pentru achiziționarea unui imobil, însă există posibilitatea de a lucra după absolvire într-un alt județ), stabilirea unui cadru legal care instituie o perioadă de 5 ani în care nu se pot modifica raporturile de serviciu este inoportună, din punctul nostru de vedere, opinie împărtășită și de ceilalți invitați la ședința de dezbatere.

Nu în ultimul rând, în privința proiectului de modificare a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, am punctat necesitatea de a elimina sintagma de reprezentativitate în ceea ce privește organizațiile sindicale chemate să participe, în calitate de observatori, la procedurile de concurs organizate pentru ocuparea posturilor de polițiști. Considerăm ca  introducerea participării de observatori din partea sindicatelor la concursuri are fundament interesul M.A.I. de a spori credibilitatea și obiectivitatea organizării concursurilor. În cadrul dezbaterii, a fost acceptată propunerea de a lăsa în forma inițial propunerea privind detașarea polițistului, inclusiv cea privind acordul în scris a acestuia la o astfel de modificare a raporturilor de serviciu.

Urmărim cu interes procedura de transparență decizională și forma finală a actelor ce urmează a fi modificate.

Paul Muscă

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here